MVO

Onderdeel van de bedrijfsvoering

Voor MVO is het van belang dat doelstellingen op het gebied van onder meer mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en ethiek worden ingebed in de doelstellingen van de onderneming. Het is niet voldoende om de doelstellingen alleen maar te formuleren. De organisatie moet deze omzetten in beleid en net als bij de andere bedrijfsdoelstellingen monitoren en bijsturen wanneer dit nodig is. Als uit een externe audit blijkt dat een organisatie dit weloverwogen en op professionele wijze doet, wordt het certificaat verleend.

Restwarmte

De overbuurman van DCS, BEWA, produceert haar eigen stroom door middel het vergisten van voedselresten, afkomstig van bijvoorbeeld restaurants. Het vergisten gebeurt in twee grote tanks waarbij veel warmte vrijkomt. Hoe kan deze restwarmte goed worden gebruikt?

Een goede buur

De vloeibare vetten en oliƫn die BEWA opslaat worden per schip aangevoerd, maar BEWA ligt niet aan het water: DCS ligt ertussen. Samen zorgden we voor een mooie oplossing.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij het innovatieve karakter van DCS hoort ook Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). En ook hier denkt het hele bedrijf mee over mogelijke verbeteringen. Dit heeft ertoe geleid dat DCS het eerste bedrijf in Nederland was dat werd gecertificeerd voor de IMA MVO norm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een resultaat waar we erg trots op zijn!