Een goede buur

Pijpleiding

De vloeibare vetten en oliën die BEWA opslaat worden per schip aangevoerd, maar BEWA ligt niet aan het water: DCS ligt ertussen. De oliën werden daarom in vrachtwagens gepompt die naar BEWA reden, waarna alles weer werd overgepompt in grote opslagtanks. Om aan deze omslachtige praktijk een einde te maken hebben DCS en BEWA een pijpleiding laten aanleggen tussen de kade en de opslagtanks van BEWA, onder de hallen van DCS door. Nu hoeven er geen vrachtwagens meer te rijden maar worden de vloeibare vetten en oliën rechtstreeks vanuit het schip in de opslagtanks gepompt. Dat scheelt enorm voor het milieu, en natuurlijk voor BEWA.