VCA*

Aan de hand van de Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers wordt vastgesteld of een bedrijf voldoet aan de wet- en regelgeving omtrent (arbeids)veiligheid en veiligheidsbewustzijn. Het certificaat is niet wettelijk verplicht maar vaak een vereiste in de offshore en (petro)chemische industrie. U vindt hier het VCA*-certificaat van DCS.