Dolwin Alpha Living Quarters

Laatste deel van het living quarter, gewicht 120 ton!!

Past net

Dolwin Alpha Living Quarters

DCS was verantwoordelijk voor de coating van de verblijfsruimte voor het personeel op het Dolwin Alpha platform. De constructie is drie verdiepingen hoog. Dolwin Alpha is een 800 MW verbindingspunt voor windmolenparken in de Noordzee.

De drie delen wegen respectievelijk, 55, 55 en 120 ton.

Dolwin Alpha info

Lossen op de nieuwe kade

Klaar

De loods in

Wilt u weten welke innovatieve oplossingen er mogelijk zijn in uw branche? Bel ons op 0168-412750 of maak gebruik van het contactformulier.

Laden op de bak